Eläkeläisen keikkatyön hinnoittelu - Omakeikka.fi

Eläkeläisen keikkatyön hinnoittelu

Kahvilan kassa

Omakeikka.fi -palvelun kautta sovitussa työssä työntekijä ja työnantaja sopivat keskenään korvauksen työstä. Kyseessä on aina kahden välinen sopimus, jota ohjaavat kysynnän ja tarjonnan lait. Omakeikka.fi -palvelu edellyttää, että korvaus on lain, säädösten ja hyvien tapojen mukainen.

Jos keikkatyö tehdään työsuhteessa, korvauksen määrää ohjaavat toimialan sopimukset ja käytännöt. Vastuullinen työnantaja osaa määrittää keikkatyölle oikean hinnan.

Mikäli keikkatyö tehdään kevytyrittäjänä liittyy hinnoitteluun useita huomioitavia asioita. Niitä ovat mm.:

 • Pakolliset vakuutukset:
  • YEL (yrittäjän eläkemaksu), mikä on vanhuuseläkkeellä olevalle vapaaehtoinen ja sitä voi maksaa eläkkeellä ollessa syntymävuodesta riippuen 68–70-vuotiaaksi asti
  • Työttömyysvakuutus, mitä maksetaan 64-vuotiaaksi asti
  • Sairausvakuutus, mitä maksetaan 67-vuotiaaksi asti
 • Vapaaehtoiset, mutta suositeltavat, vakuutukset
  • Tapaturmavakuutus, joka on joillakin aloilla pakollinen
   • kannattaa varmistaa onko itsellä ns. täysaikatapaturmavakuutus, jolloin se korvaa myös keikkatöissä työaikana tapahtuneet tapaturmat
  • Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on joillakin aloilla välttämätön ja näitä ei voi sivuuttaa miettimättä mahdollisia seurauksia
 • Lomakorvaus
  • Työsuhteessa työnantaja toimialasta riippuen maksaa palkkasummaan sidottua lomakorvausta, mikä voi olla esim. 9% maksetusta palkkasummasta.

Yllä mainitut asiat riippuvat keikkatyön tekijästä ja työnantajan toimialasta. Jos otetaan esimerkki esim. 64-vuotiaasta eläkeläisestä, joka tekee keikkatyötä alalla, missä vastaavilla kokemuslisillä työsuhteessa olevan työntekijän tuntipalkka olisi 13,15€/tunti, käyttäisin kevytyrittäjänä kerrointa 1,35 eli tuntiveloituksena 17,75€/tunti (13,15€ x 1,35 = 17,75€). Laskullahan tähän lasketaan vielä päälle arvonlisävero, mikä yleensä on 24%. Työnantajalle arvonlisävero on usein läpikulkuerä eli he voivat sen vähentää myyntien maksettavaksi tulevasta arvonlisäverosta. Työnantajalle tämä hinnoittelumalli on kiinnostava, koska he ovat tottuneet huomattavasti kalliimpiin toimintamalleihin. Lisäksi työnantajaa houkuttaa omakeikka.fi -palvelun käytöstä saavutettava ajansäästö.

Pentti Talikka

Pentti Talikka